Nagroda ZAIKS dla naszego Festiwalu!

Miło nam przekazać informację o przyznaniu Festiwalowi Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza w Luboniu przez Zarząd Stowarzyszenia Autorów ZAiKS Nagrody za popularyzację polskiej twórczości. Wysokość nagrody wynosi 15.000 zł brutto.