Regulamin

ORGANIZATORZY:
Miasto Luboń
LOSiR Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Pozytywny Luboń
Ośrodek Kultury w Luboniu

TERMIN:
1-3.10.2020 roku

CELE FESTIWALU:

 • popularyzacja polskiej piosenki
 • pomoc wokalistom w podnoszeniu umiejętności artystycznych
 • prezentacja dorobku wybitnych twórców polskiej piosenki
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami
 • promocja polskiej piosenki odkrytej na nowo – w nowych, własnych aranżacjach
 • wymiana i współpraca z festiwalami muzycznymi
 • promocja i aktywacja ścieżki kariery artystycznej uczestników

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W Festiwalu biorą udział soliści akredytowani przez Radę Artystyczną Festiwalu, wyselekcjonowani spośród
  wszystkich wykonawców czterech poprzednich edycji imprezy
 • Uczestnicy biorący udział w konkursie prezentują dwie piosenki wykonywane w trakcie poprzednich edycji Festiwalu
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany piosenki uczestnikowi Festiwalu.

GOŚCIE HONOROWI FESTIWALU:
Podczas festiwalu będziemy mieli zaszczyt gościć wiele osobistości ze świata piosenki, m.in. Panie Marię Szabłowską, Annę Rusowicz oraz Damę Polskiej Piosenki, Panią Irenę Santor.

DYREKCJA FESTIWALU:

Michał Kosiński – Reżyser i Dyrektor artystyczny
Maciej Szymański – Kierownik muzyczny
Rafał Sekulak – Kierownik wokalny

RAMOWY PRZEBIEG FESTIWALU:

 • Rada Artystyczna zastrzega sobie możliwość zmiany utworu dla uczestnika zakwalifikowanego do Festiwalu, o
  której to zmianie poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem
  Próby mikrofonowe podczas trwania Festiwalu będą połączone z konsultacjami i warsztatami muzycznymi.
 • Każdy z zakwalifikowanych uczestników jest zobowiązany przywieźć ze sobą półplayback do
  wykorzystania w części warsztatowej.
 • OBOWIĄZKOWY zjazd wokalistów zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu przewiduje się w dniu 1
  października do godz. 10:00 w LOSiR w Luboniu, ul. Hugona Kołłątaja 2.
 • Przesłuchania konkursowe odbędą się 2 października 2020 roku w godzinach wieczornych w hali LOSIR
  w Luboniu.
 • 2 października po części konkursowej odbędzie się koncerty Anny Rusowicz.
 • Koncert Galowy, wraz z rejestracją audiowizualną, odbędzie się w sobotę 3 października 2020 roku w godzinach wieczornych w hali LOSIR w Luboniu. Po części galowej odbędzie się koncert Pani Ireny Santor.

RADA ARTYSTYCZNA I JURY:

 • W pracach Rady Artystycznej i Jury wezmą udział twórcy polskiej piosenki oraz przedstawiciele radia i TV.
  Jurorzy będą oceniać wykonawców biorących udział w konkursie, stosując następujące kryteria: walory
  głosowe, muzykalność, dobór repertuaru, dykcję oraz nowatorstwo w prezentacji (interpretacja, aranżacja
  odmienna od oryginału).

NAGRODY:

 • Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 • Jury przyzna następujące nagrody:
  – Grand Prix – statuetkę i nagrodę pieniężną: 10.000 zł*,
  – Drugą: 5.000 zł*,
  – Trzecią: 3.000 zł*.
 • Publiczność przyzna Nagrodę Publiczności.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Przewiduje się również przyznanie nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.
* Kwoty po potrąceniu podatku

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń jest możliwa tylko za zgodą Organizatora.
 • Organizator, na czas trwania Festiwalu, zapewnia uczestnikom biorącym udział w konkursie wyżywienie oraz
  noclegi. Chęć skorzystania z w/w należy zgłosić Organizatorowi do dnia 31.05. na adres mailowy
  festiwal@lubon.pl .
 • Organizator, w porozumieniu z Radą Artystyczną Festiwalu, zastrzega sobie prawo przyznania uczestnikom
  innych festiwali NOMINACJI do udziału w finale Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2020.
 • Materiał z Koncertu Galowego będzie w całości rejestrowany audiowizualnie. Uczestnicy zgłaszając swój
  udział w Festiwalu, zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do wielokrotnej rejestracji i odtwarzania
  publicznego przedstawionej prezentacji artystycznej.
 • W trakcie całego czasu trwania festiwalu, włączając w to czas warsztatów, prób i samych koncertów,
  organizator wprowadza absolutny zakaz spożywania napojów alkoholowych lub pozostawania pod wpływem
  jakichkolwiek środków odurzających.
 • Materiały zarejestrowane podczas trwania Festiwalu są własnością Organizatora Festiwalu.
 • Spełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego przyjmuje na siebie Organizator.
 • W przypadku złamania któregokolwiek z punktów regulaminu lub naruszania ogólnie przyjętych dobrych
  obyczajów, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia uczestnika z udziału w imprezie w trybie
  natychmiastowym.
 • Do podejmowania wszelkich decyzji w sprawach regulaminowych i organizacyjnych uprawnieni są
  wyłącznie Organizator i Dyrektor Artystyczny Festiwalu.

 

KONTAKT:

BIURO FESTIWALOWE

Agata Zielińska
Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. J.III Sobieskiego 97
62-030 Luboń
tel. 61 8130072
kom. 500 287 325
festiwal.lubon@gmail.com

MARKETING I PROMOCJA FESTIWALU

Angelika Stefaniak
Urząd Miasta Luboń
pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

kom. 697 630 628
festiwal.lubon@gmail.com