Regulamin

 

ORGANIZATORZY:

Miasto Luboń

Ośrodek Kultury w Luboniu

LOSiR Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Pozytywny Luboń

Biblioteka Miejska w Luboniu

 

TERMIN:

3-5.10.2019 roku

 

CELE FESTIWALU:

 • popularyzacja polskiej piosenki
 • pomoc wokalistom w podnoszeniu umiejętności artystycznych
 • prezentacja dorobku wybitnych twórców polskiej piosenki
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami
 • promocja polskiej piosenki odkrytej na nowo – w nowych, własnych aranżacjach
 • wymiana i współpraca z festiwalami muzycznymi
 • promocja i aktywacja ścieżki kariery artystycznej uczestników

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W Festiwalu biorą udział soliści oraz duety w jednej kategorii wiekowej: 18 – 35 lat
 • Uczestnicy w konkursie prezentują dwie piosenki, których autorem jednego tekstu jest Krzysztof Dzikowski a drugiego Janusz Kondratowicz.
 • Piosenki winny być starannie dobrane do możliwości wykonawców, zarówno pod względem tekstowym, jak i muzycznym.
 • Na stronie www.festiwal.lubon.pl w zakładce „Materiały do pobrania” można zapoznać się z pełną listą tytułów, spośród których należy dokonać wyboru dwóch piosenek – jednej z listy utworów Krzysztofa Dzikowskiego, drugiej z listy utworów Janusza Kondratowicza.
 • Uczestnik powinien zarezerwować i nadesłać nagranie z jednym utworem szybkim i jednym utworem wolnym, w przeciwnym razie zgłoszenie może zostać odrzucone z sugestią zmiany utworu.
 • Z części konkursowej wyklucza się udział laureata Grand Prix poprzednich edycji Festiwalu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany piosenki uczestnikowi Festiwalu.

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ NA PODSTAWIE:

 • Przesłanego drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, który zamieszczony jest na stronie www.festiwal.lubon.pl w zakładce „Rejestracja 2019”. W skład formularza wchodzą m.in.: krótkie dossier,zdjęcie uczestnika (2-3 MB, 300 dpi),2 pliki mp3 z nagranymi przez uczestnika piosenkamikonkursowymi (od uczestników nie wymaga się nagrań studyjnych).
 • Formularz zgłoszenia uczestnika będzie aktywny od 15 marca do 3 czerwca 2019 roku.

 

GOŚCIE HONOROWI FESTIWALU:

Podczas festiwalu będziemy mieli zaszczyt gościć Krzysztofa Dzikowskiego, którego teksty w nowych wykonaniach, aranżacjach i interpretacjach usłyszymy podczas koncertów i zmagań festiwalowych. Przewodniczącym Jury będzie Mieczysław Jurecki.

 

DYREKCJA FESTIWALU:

Michał Kosiński – Reżyser i Dyrektor artystyczny

Maciej Szymański – Kierownik muzyczny

Rafał Sekulak – Kierownik wokalny

 

PRZEBIEG FESTIWALU:

 • Weryfikacja wstępna odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań „demo” przesłuchanych przez Radę Artystyczną
 • Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu otrzymają do 10 czerwca 2019 roku zaproszenie drogą mailową. Lista finalistów zostanie również ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu festiwal.lubon.pl i na www.facebook.com/FestiwalPiosenkiWLuboniu
 • Nadesłane materiały muzyczne – opracowane przez uczestnika lub inne osoby, zostaną przekazane do Kierownika muzycznego w celu opracowania aranżu na podstawie pomysłu uczestnika. W konkursie i koncercie galowym wokalistom będzie akompaniował profesjonalny zespół muzyczny.
 • Osoby, które zyskają akceptację Rady Artystycznej i zostaną zakwalifikowane do części finałowej, mają czas do 30.06.2019r. na przesłanie ewentualnych sugestii aranżacyjnych zaproponowanych utworów. Po tym terminienie mogązmieniać aranżacji zaproponowanych utworów.
 • Uczestnicy zakwalifikowani przez Radę Artystyczną do udziału w Festiwalu zobowiązani są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 złotych od osoby na konto: Ośrodek Kultury w Luboniu PBS O/Luboń 83 9043 1038 3038 0018 5446 0001 (wpisowe w części  pokrywa: próby z zespołem, konsultacje muzyczne, materiały festiwalowe i promocyjne).Po uiszczeniu opłaty, prosimy o przesłanie mailem lub pocztą potwierdzenia dokonania przelewu na adres: Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97, 62-030 Luboń lub festiwal@lubon.pl do 15 czerwca 2019 r.
 • Rada Artystyczna zastrzega sobie możliwość zmiany utworu dla uczestnika zakwalifikowanego do Festiwalu.
 • Próby mikrofonowe (dla finalistów) – podczas trwania Festiwalu – będą połączone z konsultacjami i warsztatami muzycznymi.
 • Każdy z zakwalifikowanych uczestników jest zobowiązany przywieźć ze sobą półplayback do wykorzystania w części warsztatowej.
 • Zjazd – obowiązkowe uczestnictwo wokalistów zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu przewiduje się w dniu 3 października do godz. 10:00 w LOSiR w Luboniu, ul. Hugona Kołłątaja 2.
 • Przesłuchania konkursowe odbędą się 4 października 2019 roku w godzinach wieczornych w hali LOSIR w Luboniu
 • 4 października odbędą się koncerty „Giganci Gitary”, poświęcone 45-leciu działalności artystycznej Mietka Jureckiego
 • Koncert Galowy, wraz z rejestracją audiowizualną, odbędzie się w niedzielę 5 października 2019 roku w godzinach wieczornych w hali LOSIR w Luboniu. Po części galowej odbędzie się koncert zespołu SKALDOWIE.

  

RADA ARTYSTYCZNA I JURY:

 • W pracach Rady Artystycznej i Jury wezmą udział twórcy polskiej piosenki oraz przedstawiciele radia i TV. Jurorzy będą oceniać wykonawców biorących udział w konkursie, stosując następujące kryteria: walory głosowe, muzykalność, dobór repertuaru, dykcję oraz nowatorstwo w prezentacji(interpretacja, aranżacja odmienna od oryginału).

 

NAGRODY:

 • Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa
 • Jury przyzna następujące nagrody:

– Grand Prix – statuetkę i nagrodę pieniężną: 5.000 zł*

– Drugą: 3.000 zł*

– Trzecią: 2.000 zł*

 • Publiczność przyzna Nagrodę Publiczności
 • Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
 • Przewiduje się również przyznanie nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów

* Kwoty po potraceniu podatku

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Materiały „demo” nie będą zwracane
 • Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń jest możliwa tylko za zgodą Organizatora
 • Organizator, w porozumieniu z przewodniczącym Jury, zastrzega sobie prawo przyznania uczestnikom innych festiwali NOMINACJI do udziału w finale Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2019
 • Materiał z Koncertu Galowego będzie w całości rejestrowany audiowizualnie. Uczestnicy zgłaszając swój udział w Festiwalu, zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do wielokrotnej rejestracji i odtwarzania publicznego przedstawionej prezentacji artystycznej
 • Materiały zarejestrowane podczas trwania Festiwalu są własnością Organizatora Festiwalu.
 • Spełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego przyjmuje na siebie Organizator.
 • Do podejmowania wszelkich decyzji w sprawach regulaminowych i organizacyjnych uprawnieni są wyłącznie Organizator i Dyrektor Artystyczny Festiwalu

 

KONTAKT:

BIURO FESTIWALOWE

Agata Zielińska
Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. J.III Sobieskiego 97
62-030 Luboń
tel. 61 8130072
kom. 500 287 325
festiwal.lubon@gmail.com

MARKETING I PROMOCJA FESTIWALU

Agata Andrzejak
Urząd Miasta Luboń
pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

kom. 606 903 260
festiwal.lubon@gmail.com