Muzyka Wasze imię ma…

Polskie teksty, polscy poeci, polscy kompozytorzy, aranżerzy, polscy wykonawcy, polski zespół muzyczny, polska ekipa techniczna – czy to nie wspaniale. Czy to nie pięknie, że w Luboniu nie usłyszysz żadnej innej melodii, żadnych innych słów piosenki. Dla mnie piękne i niezwykle ważne. Podkreślone przez Wasz udział, Wasze wrażliwe dusze i serca. Tak, te dla Polskiej Piosenki. Warsztaty, próby, montaże techniczne, uzgodnienia organizacyjne, finansowe, logistyczne, cateringowe – mogą być wzorem pracy zespołu jaki stworzyliście na te kilka dni. I zwieńczenie całej pracy- koncert galowy- taki od Nas dla wszystkich. Kilka namacalnych fizycznie, bo tak naprawdę jako festiwalowa rodzina żyjemy z Polską Piosenką cały czas. Napisałem rodzina bo tak na Was patrzę i jestem pewny, że się nie mylę. Festiwal to  żywy projekt, to mechanizm połączonych i zależnych od siebie działań. I u Nas wszystko działa. Działa dzięki Wam moi Drodzy. Dziękuję wszystkim najmocniej jak umiem za profesjonalizm, zaangażowanie, uśmiech, wytrwałość, empatię, pokorę i klimat, który potraficie stworzyć.

Szczególne podziękowania kieruję do Boli Sobczak- za cudownego Patrona Pióra Poetów.

Muzyka Wasze imię ma…

Dyrektor artystyczny Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza  w Luboniu

Michał Kosiński