„Czas, który płynie w nas””

„Czas, który płynie w nas”” – nie zawsze trzeba myśleć, że czas przemija, że zostało go już coraz mniej. Wystarczy posłuchać utworu, który niesie za sobą ten przekaz:

„Jest pora w nim na śpiew
I na sadzenie drzew
Jest miejsce w nim na lot
I na gniew i na trud i na pot
Jest tyle dni i lat
Gdy żyjesz z nim za pan brat
Są chwile, jedna, dwie
Gdy się dotknąć wieczności chce.”


Tak właśnie o życiu pisze bohater kolejnej edycji naszego Festiwalu Polskiej Piosenki w Luboniu – Andrzej Mogielnicki. To za sprawą jego wybitnych tekstów spotkamy się 29-30 września 2023 roku, gdzie będziemy mogli wspólnie „dotknąć nieba”, które nazywa się Polską Piosenką.

Michał Kosiński
Dyrektor Artystyczny Festiwalu